Personvernerklæring

Hvem vi er:

Vår nettaddresse er : https://boosternordic.no.

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til Provida Varme, Narverødveien 40, Vestfold 3113, Norge, e-post: info@providavarme.no, telefon: 40 10 57 00 når det gjelder innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt (https://boosternordic.no) (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten samtykker du i innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til dette, ber vi deg om å ikke få tilgang til eller bruke tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. Den reviderte erklæringen vil tre i kraft 180 dager etter at den er lagt ut på tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter denne tiden vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Derfor anbefaler vi at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Informasjon vi samler inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

  • Navn
  • E-post
  • Mobilnummer
  • Hvordan du navigerer deg på nettsiden

Hvordan vi bruker informasjonen din:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

Markedsføring/promosjoner Innhenting av tilbakemeldinger fra kunder Målrettet annonsering Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noen andre formål, vil vi be om ditt samtykke og vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke, og da kun til de formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til loven.

Hvordan vi deler informasjonen din:

Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke, bortsett fra i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

Markedsføringsbyråer & Analysebyråer

Vi krever at slike tredjeparter kun bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem for det formålet det ble overført for, og ikke beholder den lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi kan også avsløre din personlige informasjon for følgende formål: (1) for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtaler med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten eller selskapet vårt fusjonerer med eller blir kjøpt opp av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Oppbevaring av informasjonen din:

Vi vil oppbevare din personlige informasjon hos oss så lenge det er nødvendig, eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene som ble samlet inn, som detaljert i denne personvernerklæringen. Vi kan være nødt til å oppbevare visse opplysninger i lengre perioder, som for eksempel bokføring/rapportering i henhold til gjeldende lov eller av andre legitime grunner som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Residual anonym informasjon og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres ubegrenset.

Dine rettigheter:

Avtalelovgivningen gir deg visse rettigheter avhengig av gjeldende lov. Du kan ha rett til å få tilgang til, korrigere eller slette dine personopplysninger, motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dataene dine, be oss om å dele (overføre) dine personlige opplysninger til en annen enhet, trekke tilbake eventuelt samtykke du har gitt oss for å behandle dataene dine, rett til å klage til en tilsynsmyndighet og andre relevante rettigheter i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss på info@providavarme.no. Vi vil svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lov. Du kan velge å ikke motta direkte markedsføringskommunikasjon eller profilering vi utfører for markedsføringsformål ved å kontakte oss på info@providavarme.no. Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon, eller trekker tilbake samtykket til å behandle slik informasjon for nødvendige formål, kan du ikke kunne få tilgang til eller bruke tjenestene der din informasjon ble forespurt.

Informasjonskapsler osv.:

For å lære mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og valgene dine knyttet til disse sporingsteknologiene, henviser vi til vår informasjonskapselpolitikk.

Sikkerhet:

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å hindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, med tanke på de innebygde risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og derfor kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør dette på egen risiko